V škole sa učíš, v CVČ sa zabávaš
Hlavná stránka   Obchodné vzťahy   O CVČ   Kontakt

Krúžky

V školskom roku 2016/17  sme otvorili 44 krúžkov v pravidelnej záujmovej činnosti, ktorá spravidla prebieha od 15. 9. 2016 do 15. 6. 2017 v rozsahu min. 60 hodín.

Okrem toho CVČ Svidník pravidelne organizuje príležitostnú záujmovú činnosť, ako sú predmetové olympiády, okresné kolá športových súťaží, kultúrne podujatia a rôzne iné akcie, o ktorých Vás pravidelne informujeme na našej stránke.Máme pre teba v ponuke množstvo zábavy a hier. Naučíš sa nové veci
a spoznáš nových kamarátov.Tel.: 0915 855 529
E-mail: cvcsvidnik@gmail.com


Kontakt